Şizofreni
Lütfen randevu için arayınız !
Şizofreni
Bu psikiyatrik bozukluk, bireyin öznel gerçekliğinin (varsanılar ve sanrılar) dünya gerçekliğini değerlendirmeyi derinden bozduğu (psikoz) bir klinik tablodur.

Birey; varsanılar (halüsinasyonlar) dediğimiz bir grup belirti ile karşı karşıya kalmaktadır -başkalarının duymadığı sesler duymakta, görmediklerini görmekte, başkalarının almadıkları kokuları almaktadır. Örneğin, bireyin duyduğu (aslında beyninde oluşan) sesler eleştirel, küfür eden ve/veya emir veren biçiminde ortaya çıkabilir. 

Sanrılarda ise birey, diğer insanların kendisine baktığına ve/veya güldüğüne, izlendiğine, çok önemli birisi olduğuna, TV'den kendisine konuşulduğuna, insanların zihnini okuyabildiğine, insanların kendi zihnini okuyabildiğine, zihnine düşüncelerin ulaştırıldığına, başkalarının (aile bireyleri için de geçerli olabilir) arkasından iş çevirdiğine ve büyük kötülük planları olduğuna, kendisinin ve/veya diğerlerinin başka bir kişi olduğuna vb. inanabilir.

Bireyin, kendini geliştirme ve yaşamın rutinleri ile ilgili motivasyonu tamamen ortadan kalkabilir.

Uygunsuz yer ve zamanlarda, uygun olmayan duygu ifadeleri gözlenebilir. Birey kendi kendine konuşuyor halde görülebilir.

Toplumdaki sıklığı % 1'dir. Erkeklerde 15-25 yaş ve kadınlarda 25-35 yaş arasında daha sık olarak başlayan bu psikiyatrik bozuklukta genetik (şizofrenisi olan bireylerin aynı yumurta ikizlerinin % 50'sinde bu bozukluk görülmektedir, bu bozuklukta ailesel kümelenme saptanmıştır) ve çok sayıda çevresel faktör (doğum travması, viral ajanlar vb.) suçlanmaktadır.

Hastalığın tedavisinde ilaçlar yanında, ailenin psikoeğitimine yönelik yaklaşımların, psikotik atak sayısını, atakların şiddetini, hastanede yatış sayısı ve süresini olunmlu etkilediği de bilinmektedir.

Şizofrenisi olan bireyle birlikte yaşayan aile bireylerinin duygu ifadeleri (expressed emotion) çok önemlidir. Şizofrenisi olan bireyden yaşama dahil olmak anlamında beklentinin çok yüksek olması ve bu beklentinin yoğun duygu tepkisi ile ifade edilmesi veya bireyin yaşamdan uzak kalmasına neden olabilecek duygusal tepki örüntülerinin sürdürülmesi psikotik ataklar ve hastane yatışı ile ilgili bir çok değişkeni olumsuz yönde etkilemektedir.
HASTALIKLAR
Yenidoğan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No: 61 Kat: 1 No: 2 ADAPAZARI/SAKARYA
Telefon : 0 533 405 50 70 - 0 264 270 16 96
Faks : 0264 270 16 96
Copyright 2013 © serhatyuksel.com.tr
web tasarım medyatör